Schöne Feiertage und frohes neues Jahr 2019!

Amplaz vun engem Cadeau de fin d'année, Spend un d'Fondation SOS Kannerduerf.

D'Équipe vu Majerus Parmentier Constructions wënscht Iech all Guddes fir dat neit Joer a freet sech op eng flott Zesummenaarbicht 2019.

2018 war een oofwiesselungsreicht Joer, mat villen Entscheedungen, déi net ëmmer einfach waren.

Mee mer hunn ëmmer alles gemeet fir och an Zukunft weider an der Regioun, eis nohalteg Zieler ze erreechen, an als regional Entreprise eis ekonomisch a sozial Responsabilitéiten ze huelen.

Dofir si mir frou, matdeelen ze kënnen, dat mer och 2019 weider nei Aarbechtsplazen wäerten schaafen an - domadder verbonnen - eng Firmen-Restrukturatioun wäerten realiséieren, an dëst fir eis dem ëmmer méi komplexen Ëmfeld upassen ze kënnen.

An dësem Kontext ee spezielle Merci net just un eis Client'n mee och un all Mataarbichter, déi eisen Betrieb ausmaachen, fir hiren alldeeglichen Engagement an hiert perséinlecht Abréngen an d'Traditioun vum Handwierk.

Zesummen mat hinnen wäerte mir eis och 2019 weider den Defi'en am Handwierk stellen, an proaktiv an innovativ virgoen, fir och nach muer an iwwermuer gutt do ze stoen.

Naicht maachen a keng Decisiounen huelen ass ëmmer ee Réckschrëtt, innovéieren heescht avancéieren, och am Handwierk!

Jean-Luc MAJERUS & Manuel GEIMER


***

Di traditionell Cadeaux de fin d'année, ersetze mir och des Kéier erëm duerch een Don fir ee gudden Zweck.
Et leit eis dëst Joer ganz besonnesch um Häerz, dësen Don der Fondation SOS Kannerduerf ze stëften.

  • Schöne Feiertage und frohes neues Jahr 2019!